”משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים...“

"ממשיכים את מסורת אשכנז. המסורת העתיקה והמדויקת מרבותינו הראשונים ועד ימינו"

נגן וידאו

אתה תכריע אם תשמר מסורת אשכנז.
תרום והיה שותף לדורות.

מחזירים ליושנה!

ותומכיה מאושר

תרמו בנדיבות והברכה תלווה אתכם!

האם ישאר זכר
ליהדות אשכנז
בדור הבא?

האם הילדים שלך
יזכרו את המורשת?

האם בבית הכנסת
שלך משמרים את
המנהגים?

איפה נעלמה
התפילה בנעימות,
בנחת, עם הפיוטים
המיוחדים לאשכנז?

אשראי

נדרים פלוס
ישיבת פרנקפורט

העברה בנקאית

בנק פאגי 52
סניף: 172 חשבון: 724742
ע"ש ישיבת פרנקפורט

מורשת מפוארת

שורשי ההתישבות היהודית באשכנז
נעוצים אי שם בסוף תקופת
הגאונים. בשנת ד' אלפים ת"ש .
אט אט התבססה הקהילה לאורך נהר הריינוס
בשלוש ערים עיקריות- שפירא וורמיזא ומגנצא.
קהילות שו"ם היו לשם דבר באירופה היהודית
ונודעו בגדולי התורה שיצאו מהם, כמו רש"י
הקדוש, רבינו תם, מהר"ם מרוטנבורג, הרא"ש
המהרי"ל, ועוד גדולים ומפורסמים המשמשים
פעמים רבות כמקור להלכות ולמנהגי ישראל.
רדיפות רבות ידעה יהדות אשכנז-
מסעי צלב, גירושים, רציחות פוגרומים, וגזירות
שונות ומשונות. אולם למרות הצרות- שמרה על
המנהגים העתיקים, הפיוטים ונוסח התפילה בני
מאות השנים,
גם בתקופת האחרונים נודעה הקהילה בגדולי
התורה שבה- רבי נתן הכהן אדלר- 'הנשר הגדול',
רבי יהונתן אייבשיץ, בעל הספר ה'יערות דבש', ר'
יום טוב ליפמן הלר- בעל התוס' יום טוב, השל"ה
הקדוש, החתם סופר, הרש"ר הירש ועוד רבים,
וזכינו שמימות אבותינו לא פסקה ישיבה.

תמרות עשן

אלא שהמסורת המפוארת
הזו- נגדעה באחת, ליל הבדולח היה
נקודת המפנה ביחסו של הפיהרר
ליהודי גרמניה. בפעילות מאורגנת היטב נגד היהודים.
אספסוף גרמני, מגובה בכוחות צבאיים, התפרע
ברחובות. עשרות אלפי יהודים נשלחו אל הבלתי
נודע, ספרי התורה, תשמישי הקדושה וחפצי הקודש
ששימשו את הקהילה מאות בשנים היו למשיסה, בתי
הכנסת המפוארים נשרפו והיו למאכולת אש ושועלים
הלכו בו…
בשש השנים הבאות שתתה יהדות אירופה את כוס
התרעלה עד תומה- ושיכלה את מרבית בניה. הם
הושפלו, הוכו, הורעבו ונדחסו לקרונות בקר בדרכם
האחרונה אל המוות.
שש מליון יהודים נרצחו, ה' ייקום דמם.
לאחר השואה החלו היהודים להשתקם אט אט,
הוקמו קהילות רבות בארץ ובארה"ב, קמו קהילות
ליטאיות וחסידויות רבות, ובהר ציון יהיה פליטה…
אולם יהדות אשכנז- אותה מסורת עתיקת היומין,
לא קמה מן האפר ונותרה בשממונה.

התשובה היא קהילת פרנקפוט המתגבשת כיום בישראל!

קהילה שתגן תשמור ותחיה את המורשת העתיקה ותעביר אותה לדורות הבאים.

זו תיהיה זכותך להחיות את מורשת יהדות גרמניה לדורות הבאים!

"מצווה לתמוך בהם
שיוכלו להגדיל תורה ולהאדירה"

– הגר"ש גלאי שליט"א

יבורכו מפי עליון, כל העוסקים בשימור מורשת עתיקה
זו, והמקימים בתי תפילה לפי מנהגים אלו"

הרב אביגדור נבנצל שליט"א-

"החת"ס: 'התורה היא ירושה לנו, בני אשכנז.
הרב משה מייברג שליט"א, שמתמסר בצורה מעוררת
התפעלות לענין זה, קיבל על עצמו לגייס תרומות
לבניית בית כנסת עבור יוצאי אשכנז בארץ ישראל.. .
כל מי שמסורת אשכנז יקרה לליבו וודאי ירצה לסייע
בידו בכל דרך אפשרית ובגלל אבות יושיע בנים…"

– הרב המבורגר שליט"א

"אנחנו עדיין לא מבינים איך מסורת בת אלפי שנים
עלתה באש ברגע. חייבים לדאוג להמשיך ולהעביר את
זה לדור הבא!"

– האדמו"ר מנובומינסק זיע"א

ממייסדי "ישיבת פרנקפורט" בארץ ישראל

הרב דוד כהן שליט"א הרב משה מייברג שליט"א

"בשנים האחרונות ישנה
התעוררות בקרב יוצאי גרמניה-
אשכנז, לחדש את המסורת.
כאן, בארץ הקודש, חוזרת
המורשת לחיות. אנו מקימים
קהילות שתשמורנה ותשמרנה
את התורה והגדולה. בית כנסת,
ניגוני ומנהגי אשכנז, לנו
ולדורות!"

ספר ביאור מנהג פרנקפורט

ישיבת פרנקפורט מכין לדפוס ספר שעונה על שאלות רבים בנושאים מגוונים

למה עושים קידוש והבדלה בבית הכנסת?
האם מצות מכונה באמת כשרות לליל הסדר?
האם באמת יש ענין ללבוש כובע בשחרית?
למה לא נסגור הספר תורה עם אבזם כמו כולם?
למה לא אומרים ברכו בתרא להוציא המאחרים למעריב?

אם אתם חושבים שחשוב שהתשובות לשאלות אלו ועוד יהיו נחלת הכלל עזרו לנו בהדפסת הספר לעילוי נשמת קרוביכם שמסרו לנו המסורת העתיקה והנפלאה כדי שזה לא יישכח

לעוד פרטים